ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის რეგიონული კოორდინაციის სამსახურის მიერ განცხორციელებული აქტივობები 2015 წელი

1154

609

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ტექნიკური პერსონალი

1155

587

0

0

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2015

1155

607

0

0

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

1155

540

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა სტატისტიკა

1157

569

0

0

სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებები

1157

625

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები გამოყენებითი კვლევებისათვის

1158

786

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ადმინისტრაცია

1158

548

0

0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

1159

648

0

0

ინფორმაცია მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ

1159

577

0

0