რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
22 აპრილი, 2015
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
თამარ კვინიკაძე ტელ.: 0322200220 ელ.ფოსტა: tkvinikadze@emis.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1147

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

გამომქვეყნებელი:
სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
სტატისტიკა
აღწერა:
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა შესახებ ინფორმაცია რეგიონების, რაიონების, დასახლებული პუნქტების, სკოლის ტიპისა და სექტორების მიხედვით
რესურსები
მონაცემები 2014-2015 სასწავლო წლისთვის
CSV ჩამოტვირთულია 605
ენა: ქართული
ატვირთულია: 22/04/2015
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: