რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
26 იანვარი, 2016
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ვახტანგ მაკარიძე ტელ.: 2282471 ელ.ფოსტა: v.makaridze@eu-nato.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 6 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1159

ინფორმაცია მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ინფორმაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკიტხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ
რესურსები
ინფორმაცია 2015 წლის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ
CSV ჩამოტვირთულია 577
ენა: ქართული
ატვირთულია: 26/01/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: