ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

1126

884

0

0

სსიპ იუსტიციის სახლში თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრეინინგების შესახებ ინფორმაცია

1127

0

0

0

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2015

1128

598

0

0

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

1128

619

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

1128

584

0

0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

1129

642

0

0

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

1129

576

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა სტატისტიკა

1130

560

0

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

1130

583

0

0

სპორტსმენების მიერ მოპოვებული მედლების და სპორტული წარმატებების შესახებ

1130

1446

0

0