თემები
 • (56)
 • (8)
 • (3)
 • (18)
 • (16)
 • (6)
 • (27)
 • (15)
 • (3)
 • (14)
 • (10)
 • (3)
 • (6)
 • (6)
 • (57)
 • (5)
უწყებები
ფორმატი

ღია მონაცემები (სულ 1287)

დალაგება:

დევნილის შემწეობის მიმღებ პირთა განაწილება რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახ...
მოსახლეობა
CSV

დევნილის შემწეობის მიმღებ პირთა განაწილება რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით

დევნილი პირების განაწილება სქესისა და ასაკის მიხედვით

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახ...
მოსახლეობა
CSV

დევნილი პირების განაწილება სქესისა და ასაკის მიხედვით

ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სტატისტიკა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახ...
მოსახლეობა
CSV

ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სტატისტიკა სქესის, ასაკის, სტატუსის ტიპისა და წარმოშობის ქვეყნის მიხედვით.

ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების მაჩვენებლები

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახ...
მოსახლეობა
CSV

ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების მაჩვენებლები წარმოშობის ქვეყნისა და სტატუსის ტიპის მიხედვით.

უარი ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახ...
მოსახლეობა
CSV

უარი ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე წარმოშობის ქვეყნისა და წლების მიხედვით.