რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
18 აპრილი, 2016
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნიკოლოზ კობახიძე ტელ.: 0322311588 ელ.ფოსტა: n.kobakhidze@mra.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 2360

ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების მაჩვენებლები

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების მაჩვენებლები წარმოშობის ქვეყნისა და სტატუსის ტიპის მიხედვით.
რესურსები
ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების მაჩვენებლები 2010-2015 წ.წ.
CSV ჩამოტვირთულია 1119
ენა: ქართული
ატვირთულია: 18/04/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: