რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
8 სექტემბერი, 2015
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
თამარ გურგენიძე ტელ.: 2200220 ელ.ფოსტა: tgurgenidze@tpdc.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 6 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1160

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

გამომქვეყნებელი:
სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
აღწერა:
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წლის სექტემბრის მდგომარეობით
რესურსები
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წლის სექტემბრის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 589
ენა: ქართული
ატვირთულია: 08/09/2015
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: