თემები
 • (56)
 • (8)
 • (3)
 • (18)
 • (16)
 • (6)
 • (27)
 • (15)
 • (3)
 • (14)
 • (10)
 • (3)
 • (6)
 • (6)
 • (57)
 • (5)
უწყებები
ფორმატი

ღია მონაცემები (სულ 1287)

დალაგება:

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების სამოქმედო გეგმა

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
განათლება და მეცნიერება მშენებლობა
CSV

სააგენტოს მიერ დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. (ნომერი, რეგიონი, რაიონი, ობიექტი, სამუშაოს ტიპი.)

ევროკავშირის დახმარების ყოველწლიური სამოქმედო გეგმები

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურ...
ტურიზმი ტრანსპორტი ეკონომიკა სოფლის მეურნეობა განათლება და მეცნიერება საზოგადოება მშენებლობა ჯანდაცვა მმართველობა და პოლიტიკა კულტურა გარემოს დაცვა ფინანსები
CSV

ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარებები გაწერილი 2007-2015 (ENPI/ENI) წლების მიხედვით.

მიმდინარე სამშენებლო პროექტები

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
მშენებლობა
CSV

კოდი; პროექტი; პროექტის ტიპი; სტატუსი; დონორი; პროგრამა; კონტრაქტორი; დაწყება; დასრულება;