რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
8 დეკემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
23 აპრილი, 2015
პასუხისმგ. პირი:
ივანე სტეფანიშვილი ტელ.: 2437001 ელ.ფოსტა: istepanashvili@mdf.org.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 3864

მიმდინარე სამშენებლო პროექტები

გამომქვეყნებელი:
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
მართვის ავტომატიზირებული სისტემა MIS
აღწერა:
კოდი; პროექტი; პროექტის ტიპი; სტატუსი; დონორი; პროგრამა; კონტრაქტორი; დაწყება; დასრულება;
რესურსები
მიმდინარე სამშენებლო პროექტები 2015 წლის აპრილის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 8862
ენა: ქართული
ატვირთულია: 23/04/2015
მიმდინარე სამშენებლო პროექტები
CSV ჩამოტვირთულია 901
ენა: ქართული
ატვირთულია: 08/12/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: