რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
4 მაისი, 2015
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
იაკობ ღლონტი ტელ.: 2200220 ელ.ფოსტა: iglonti@esida.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: არა
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 6306

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების სამოქმედო გეგმა

გამომქვეყნებელი:
სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
სააგენტოს მიერ დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. (ნომერი, რეგიონი, რაიონი, ობიექტი, სამუშაოს ტიპი.)
რესურსები
სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 2016 წლის ივლისის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 733
ენა: ქართული
ატვირთულია: 18/07/2016
სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 2015 წლის სექტემბრის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 851
ენა: ქართული
ატვირთულია: 16/10/2015
სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 2015 წლის ივნისის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 917
ენა: ქართული
ატვირთულია: 16/06/2015
სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 2015 წლის მარტის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 931
ენა: ქართული
ატვირთულია: 04/05/2015
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: