თემები
 • (56)
 • (8)
 • (3)
 • (18)
 • (16)
 • (6)
 • (27)
 • (15)
 • (3)
 • (14)
 • (10)
 • (3)
 • (6)
 • (6)
 • (57)
 • (5)
უწყებები
ფორმატი

ღია მონაცემები (სულ 1287)

დალაგება:

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სტატისტიკა 2013-2018 წელი

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
განათლება და მეცნიერება
CSV

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2015 წლის 28 იანვრის N56 ბრძანების საფუძველზე დამტკიცებული დებულების ფარგლებში ცენტრის მიერ განხორციელებული ტრენინგების/პროექტების მონაწილეთა/აპლიკანტთა შესახებ სტატისტიკა, 2013-2018 წელი

საქართვველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკები

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
განათლება და მეცნიერება კულტურა
CSV

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკები (რაიონი/ქალაქი, ბიბლიოთეკის დასახელება, მისამართი, დირექტორი, ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა).

ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2016

სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლება და მეცნიერება
CSV

იმ აბიტურიენტთა შედეგები, რომლებმაც 2016 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად მოიპოვეს სწავლის გაგრძელების უფლება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2017

სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლება და მეცნიერება
CSV

საერთო სამაგისტრო გამოცდა - ტესტი C რეიტინგული სია

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2017

სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლება და მეცნიერება
CSV

საერთო სამაგისტრო გამოცდა - ტესტი B რეიტინგული სია