რეიტინგი
4
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:4/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
10 აგვისტო, 2018
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
თინათინ ცინარიძე ტელ.: 0322942203 ელ.ფოსტა: ttsinaridze@tcj.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: არა
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1738

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სტატისტიკა 2013-2018 წელი

გამომქვეყნებელი:
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
სტატისტიკა 2013-2018 წელი
აღწერა:
სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2015 წლის 28 იანვრის N56 ბრძანების საფუძველზე დამტკიცებული დებულების ფარგლებში ცენტრის მიერ განხორციელებული ტრენინგების/პროექტების მონაწილეთა/აპლიკანტთა შესახებ სტატისტიკა, 2013-2018 წელი
რესურსები
ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული წლიური ანგარიშები
API
ენა: ქართული
ატვირთულია: 10/08/2018
2013 წლიდან განხორციელებულ ღონისძიებაში, ტრენინგების/პროექტების მიმართულებით, ჩართული იყო 36089 მონაწილე, ტესტირება გაიარა 65687 აპლიკანტმა. აღნიშნული პერიოდის ფარგლებში, შეიქმნა 11192 ტესტური დავალება. ყვარლის სასწავლო ცენტრს ჰყავდა 10907 სტუმარი.
CSV ჩამოტვირთულია 922
ენა: ქართული
ატვირთულია: 10/08/2018
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: