რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 4 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
8 დეკემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნინო ასათიანი ტელ.: N/A ელ.ფოსტა: nino-asatiani@hotmail.com
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 1 წელი
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1062

სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებები

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ცხრილში წარმოდგენილია 2013-2014 სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების დასახელება, მოკლე აღწერა, განხორციელების თარიღი და განმახორციელებელი კაბინეტები.
რესურსები
2013-2014 წლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 585
ენა: ქართული
ატვირთულია: 08/12/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: