ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 159 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

საქართვველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკები

411

108

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

436

115

0

0

"ჰორიზონტი 2020"-ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების ჩამონათვალი, ქართველი პარტნიორების მონაწილეობით

487

146

0

0

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი

506

507

0

0

დევნილის შემწეობის მიმღებ პირთა განაწილება რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით

517

148

0

0

დევნილი პირების განაწილება სქესისა და ასაკის მიხედვით

523

145

0

0

ინფორმაცია კავშირგაბმულობის ხარჯების შესახებ

528

126

0

0

პრობაციის ბიუროების მონაცემები

532

187

0

0

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ

533

120

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

534

136

0

0