ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 161 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

30

19

0

0

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

31

53

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

585

155

0

0

საქართვველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკები

605

191

0

0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

628

231

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

632

162

0

0

პროგრამები ზოგადი განათლების მიმართულებით

635

270

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

636

176

0

0

დევნილი პირების განაწილება სქესისა და ასაკის მიხედვით

636

189

0

0

ინფორმაცია მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ

636

169

0

0