თემები
 • (56)
 • (8)
 • (3)
 • (18)
 • (15)
 • (6)
 • (27)
 • (15)
 • (3)
 • (14)
 • (6)
 • (3)
 • (6)
 • (6)
 • (57)
 • (5)
უწყებები
ფორმატი

ღია მონაცემები (სულ 1227)

დალაგება:

იუსტიციის სასწავლო ცენტრში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, საშუალო ასაკი და ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია, 2018 წლის II კვარტალი.

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სტატისტიკა 2013-2018 წელი

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
განათლება და მეცნიერება
CSV

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2015 წლის 28 იანვრის N56 ბრძანების საფუძველზე დამტკიცებული დებულების ფარგლებში ცენტრის მიერ განხორციელებული ტრენინგების/პროექტების მონაწილეთა/აპლიკანტთა შესახებ სტატისტიკა, 2013-2018 წელი

სატელეფონო ცენტრის სტატისტიკა

სსიპ იუსტიციის სახლი
საზოგადოება
XML

ცხრილი მოიცავს შემდეგ მონაცემებს: სსიპ იუსტიციის სახლის სატელეფონო მომსახურების სამსახურში შემოსული ზარების და ონლაინ ჩათის რაოდენობას, საუბრის საშუალო და მაქსიმალურ დროებს.

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების ნუსხა, აქტების სახელწოდებების მითითებით.

შემოსავლების სამსახურის ბრძანებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე განთავსებული შემოსავლების სამსახურის ბრძანებების ნუსხა, აქტების სახელწოდებების მითითებით.