რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
9 დეკემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
30 იანვარი, 2018
პასუხისმგ. პირი:
ნანა პაპავა ტელ.: N/A ელ.ფოსტა: npapava@archives.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 2000

დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ეროვნული არქივი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ინფორმაცია საქართველოს ეროვნულ არქივში დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შესახებ გენდერულ ჭრილში, თანამდებობის მითითებით.
რესურსები
2017 წლის 29 დეკემბრის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 28
ენა: ქართული
ატვირთულია: 30/01/2018
2017 წლის 2 ოქტომბრის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 55
ენა: ქართული
ატვირთულია: 20/10/2017
2017 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 88
ენა: ქართული
ატვირთულია: 26/07/2017
2017 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 122
ენა: ქართული
ატვირთულია: 03/02/2017
2016 წლის 27 ივლისის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 15
ენა: ქართული
ატვირთულია: 27/07/2016
2016 წლის 5 მაისის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 189
ენა: ქართული
ატვირთულია: 05/05/2016
2015 წლის 2 ნოემბრის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 240
ენა: ქართული
ატვირთულია: 03/11/2015
2015 წლის 3 აგვისტოს მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 261
ენა: ქართული
ატვირთულია: 16/09/2015
2014 წლის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 364
ენა: ქართული
ატვირთულია: 09/12/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: