რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
16 თებერვალი, 2016
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნინო ქადაგიშვილი ტელ.: 2200220 ელ.ფოსტა: nkadagishvili@mes.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 948

პროგრამები ზოგადი განათლების მიმართულებით

გამომქვეყნებელი:
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
მონაცემებში მოცემულია ინფორმაცია 2015 წელს ზოგადი გათლების მიმართულებით განხორციელებულ პროგრამებზე (პროგრამები ქვეპროგრამები, განხორციელების ვადა, ქვეპრორგრამის მიზანი, მიღწეული შედეგი, შენიშვნა).
რესურსები
2016 წლის იანვრის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 452
ენა: ქართული
ატვირთულია: 16/02/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: