რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
11 ნოემბერი, 2016
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნინო ქადაგიშვილი ტელ.: 2200220 ელ.ფოსტა: nkadagishvili@mes.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: არა
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 1 წელი
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 785

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

გამომქვეყნებელი:
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
მონაცემებში მოცემულია ინფორმაცია სამინისტროს მიერ საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ქართველი სტუდენტების სწავლობის უზრუნველყოფა უცხო ქვეყნებში. აგრეთვე, ნაცვალგების პრინციპზე დაყრდნობით, უცხოელ სტუდენტებს შეუძლიათ ისწავლონ საქართველოში.
რესურსები
2016 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 230
ენა: ქართული
ატვირთულია: 11/11/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: