რეიტინგი
3
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:3/5 სულ 2 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
15 სექტემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნათია ცხოიძე ტელ.: n/a ელ.ფოსტა: n/a
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
XML
განახლების პერიოდი: 6 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 5483

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

გამომქვეყნებელი:
სსიპ იუსტიციის სახლი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ცხრილში მოცემულია იუსტიციის სახლის მიერ 2014 წლის პირველ და მეორე კვარტალში განხორციელებული შესყიდვის საშუაებები, საფუძვლები, ღირებულებები, დაფინანსების წყაროები
რესურსები
ინფორმაცია 2014 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 1842
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/09/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: