რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
8 დეკემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
თეა აბრამიძე ტელ.: 2 206 777 ელ.ფოსტა: contact@notary.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 8926

ნოტარიუსთა ცნობარი

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
სანოტარო მომსახურება
აღწერა:
საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ნოტარიუსთა საკონტაქტო მონაცემები: ა) ნოტარიუსის სახელი/გვარი ბ) სანოტარო ბიუროს მისამართი გ) ნოტარიუსად დანიშვნის ბრძანების რეკვიზიტები დ) სანოტარო ბიუროს ტელეფონი ე) ნოტარიუსის პროფესიული ელექტრონული ფოსტა ვ) პროფესიული სკაიპის მისამართი ზ) ტერიტორიული ერთეული
რესურსები
ნოტარიუსთა ცნობარი
CSV ჩამოტვირთულია 2731
ენა: ქართული
ატვირთულია: 08/12/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: