რეიტინგი
1
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:1/5 სულ 2 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
15 სექტემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნათია გლოველი ტელ.: n/a ელ.ფოსტა: n/a
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: არა
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 6203

ბიუჯეტი

გამომქვეყნებელი:
სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
სსიპ "ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი"-ს 2014 წლის ბიუჯეტი
აღწერა:
დასახელება (ხარჯები, შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება, სოციალური უზრუნველყოფა, სხვა ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა), პროგრამული კოდი, მონაცემების კვარტლების მიხედვით (საბიუჯეტო სახსრები, დონორის დაფინანსება,სულ)
რესურსები
2014 წლის ბიუჯეტი - საკასო III კვარტალის ჩათვლით
CSV ჩამოტვირთულია 1568
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/09/2014
2014 წლის ინფორმაცია
CSV ჩამოტვირთულია 1608
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/09/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: