რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
11 თებერვალი, 2016
განახლების თარიღი:
20 ოქტომბერი, 2017
პასუხისმგ. პირი:
თორნიკე სულაბერიძე ტელ.: 2282472 ელ.ფოსტა: t.sulaberidze@eu-nato.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 3055

ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში
რესურსები
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში
CSV ჩამოტვირთულია 1236
ენა: ქართული
ატვირთულია: 20/10/2017
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების 9 თვის ანგარიში
XML ჩამოტვირთულია 971
ენა: ქართული
ატვირთულია: 22/12/2016
ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის 2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების სამი თვის ანგარიში
XML ჩამოტვირთულია 545
ენა: ქართული
ატვირთულია: 01/07/2016
ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის 2014 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულება
XML ჩამოტვირთულია 853
ენა: ქართული
ატვირთულია: 11/02/2016
ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში
XML ჩამოტვირთულია 951
ენა: ქართული
ატვირთულია: 11/02/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: