რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
8 სექტემბერი, 2015
განახლების თარიღი:
15 მარტი, 2016
პასუხისმგ. პირი:
თამარ გურგენიძე ტელ.: 2200220 ელ.ფოსტა: tgurgenidze@tpdc.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 6 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1167

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება (საგნობრივი მიმართულებები)

გამომქვეყნებელი:
სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების (ტრენინგების) პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ტრენინგები
რესურსები
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება (საგნობრივი მიმართულებები)
CSV ჩამოტვირთულია 693
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/03/2016
საგნობრივი მიმართულებები
CSV ჩამოტვირთულია 593
ენა: ქართული
ატვირთულია: 08/09/2015
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: