რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
8 დეკემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
თეა აბრამიძე ტელ.: 2 206 777 ელ.ფოსტა: contact@notary.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1158

მედიატორი ნოტარიუსები

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
სანოტარო მომსახურება
აღწერა:
მედიატორ ნოტარიუსთა საკონტაქტო მონაცემები: ა) ტერიტორიული ერთეული ბ) ნოტარიუსის სახელი/გვარი გ) ნოტარიუსად დანიშვნის ბრძანების რეკვიზიტები დ) სანოტარო ბიუროს მისამართი ე) სანოტარო ბიუროს ტელეფონი ვ) ნოტარიუსის პროფესიული ელექტრონული ფოსტა ზ) ნოტარიუსის პროფესიული სკაიპი
რესურსები
მედიატორი ნოტარიუსები
CSV ჩამოტვირთულია 2485
ენა: ქართული
ატვირთულია: 08/12/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: