რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
11 თებერვალი, 2016
განახლების თარიღი:
20 ოქტომბერი, 2017
პასუხისმგ. პირი:
თორნიკე სულაბერიძე ტელ.: 2282458 ელ.ფოსტა: t.sulaberidze@eu-nato.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
XML
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 2357

ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა
რესურსები
ასოცირების შეთაბმხებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა
CSV ჩამოტვირთულია 937
ენა: ქართული
ატვირთულია: 20/10/2017
ასოცირების შეთაბმხებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა
XML ჩამოტვირთულია 505
ენა: ქართული
ატვირთულია: 04/07/2016
ასოცირების შეთაბმხებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2014 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა
XML ჩამოტვირთულია 637
ენა: ქართული
ატვირთულია: 11/02/2016
ასოცირების შეთაბმხებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა
XML ჩამოტვირთულია 675
ენა: ქართული
ატვირთულია: 11/02/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: