რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
30 აპრილი, 2018
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნანა გაფრინდაშვილი ტელ.: 0322473333 ელ.ფოსტა: nanagaprindashvili@naec.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: არა
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 668

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2016

გამომქვეყნებელი:
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2016 -ტესტი A
აღწერა:
საერთო სამაგისტრო გამოცდა - ტესტი A რეიტინგული სია
რესურსები
საერთო სამაგისტრო გამოცდა - ტესტი A
CSV ჩამოტვირთულია 504
ენა: ქართული
ატვირთულია: 30/04/2018
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: