რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
10 აგვისტო, 2018
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
თინათინ ცინარიძე ტელ.: 0322942203 ელ.ფოსტა: ttsinaridze@tcj.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: არა
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1920

მონაცემები იუსტიციის სასწავლო ცენტრში დასაქმებული პირების რაოდენობისა და გენდერული თანაფარდობის შესახებ

გამომქვეყნებელი:
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
აღწერა:
იუსტიციის სასწავლო ცენტრში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, საშუალო ასაკი და ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია, 2018 წლის II კვარტალი.
რესურსები
იუსტიციის სასწავლო ცენტრში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, საშუალო ასაკი და ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია, 2018 წლის II კვარტალი.
CSV ჩამოტვირთულია 975
ენა: ქართული
ატვირთულია: 10/08/2018
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: