რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
8 აპრილი, 2015
განახლების თარიღი:
31 ივლისი, 2017
პასუხისმგ. პირი:
მაია ფარულავა ტელ.: 2406168 ელ.ფოსტა: mparulava@nbg.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
XML
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 3406

ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ეროვნული ბანკი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
საკადრო უზრუნველყოფა
აღწერა:
ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა, კატეგორიები, გენდერული შემადგენლობა
რესურსები
ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 228
ენა: ქართული
ატვირთულია: 31/07/2017
ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 238
ენა: ქართული
ატვირთულია: 12/06/2017
ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 249
ენა: ქართული
ატვირთულია: 09/06/2017
ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 433
ენა: ქართული
ატვირთულია: 22/07/2016
ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 410
ენა: ქართული
ატვირთულია: 12/04/2016
ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 423
ენა: ქართული
ატვირთულია: 05/01/2016
ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 447
ენა: ქართული
ატვირთულია: 07/10/2015
ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 458
ენა: ქართული
ატვირთულია: 10/07/2015
ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 486
ენა: ქართული
ატვირთულია: 08/04/2015
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: