რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
15 სექტემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
18 აპრილი, 2017
პასუხისმგ. პირი:
ნატალია აბაშმაძე ტელ.: 2405405 ელ.ფოსტა: nabashmadze@psh.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
XML
განახლების პერიოდი: 12 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 3154

სატელეფონო მომსახურების სამსახურის სტატისტიკა

გამომქვეყნებელი:
სსიპ იუსტიციის სახლი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ცხრილი მოიცავს შემდეგ მონაცემებს: სსიპ იუსტიციის სახლის სატელეფონო მომსახურების სამსახურში შემოსული ზარების და ონლაინ ჩათის რაოდენობას, საუბრის საშუალო და მაქსიმალურ დროებს.
რესურსები
ინფორმაცია 01.01.2016-01.01.2017 - ის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 706
ენა: ქართული
ატვირთულია: 18/04/2017
ინფორმაცია 01.01.2015-01.01.2016 - ის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 780
ენა: ქართული
ატვირთულია: 04/02/2016
ინფორმაცია 01.07.2014-01.01.2015 - ის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 819
ენა: ქართული
ატვირთულია: 01/12/2015
ინფორმაცია 01.01.2014-01.07.2014 - ის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 1063
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/09/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: