რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 4 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
21 აპრილი, 2015
განახლების თარიღი:
31 ივლისი, 2017
პასუხისმგ. პირი:
ნანა ასლამაზიშვილი ტელ.: 2406251 ელ.ფოსტა: nana.aslamazishvili@nbg.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
XML
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 7316

ფულის მასის აგრეგატები და მონეტარული კოეფიციენტები

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ეროვნული ბანკი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
სტატისტიკა
აღწერა:
ფულის მასის აგრეგატები და მონეტარული კოეფიციენტები: პერიოდის ბოლოსათვის (ეროვნული ვალუტა მიმოქცევაში, სარეზერვო ფული, მონეტარული აგრეგატი (M3), მონეტარული აგრეგატი (M2), მონეტარული აგრეგატი (M1), ბანკებს გარეთ არსებული ნაღდი ფული (M0), დეპოზიტები მოთხოვნამდე ეროვნული ვალუტით, ვადიანი დეპოზიტები ეროვნული ვალუტით, დეპოზიტები უცხოური ვალუტით, დეპოზიტები სულ, სავალდებულო რეზერვები, ნაშთები საკორესპონდენტო ანგარიშებზე, დეპოზიტების დოლარიზაცია (ფართო ფულში შემავალი დეპოზიტების მიხედვით %, მთლიანი არასაბანკო დეპოზიტების დოლარიზაცია (%), ფულის მულტიპლიკატორი (M3), ფულის მულტიპლიკატორი (M2)), საშუალოდ წლის დასაწყისიდან (მონეტიზაციის კოეფიციენტი (M3), მონეტიზაციის კოეფიციენტი (M2), ფულის ბრუნვის სიჩქარე (M3), ფულის ბრუნვის სიჩქარე (M2)), პერიოდის ბოლოსათვის (მონეტიზაციის კოეფიციენტი (M3), მონეტიზაციის კოეფიციენტი (M2), ფულის ბრუნვის სიჩქარე (M2)). პერიოდი 1995 წლიდან 2015 წლის თებერვლის ჩათვლით
რესურსები
მონაცემები 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 363
ენა: ქართული
ატვირთულია: 31/07/2017
მონაცემები 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 167
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/06/2017
მონაცემები 2016 წლის მესამე ე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 214
ენა: ქართული
ატვირთულია: 09/06/2017
მონაცემები 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 0
ენა: ქართული
ატვირთულია: 30/08/2016
მონაცემები 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 20
ენა: ქართული
ატვირთულია: 25/07/2016
მონაცემები 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 421
ენა: ქართული
ატვირთულია: 19/02/2016
მონაცემები 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 504
ენა: ქართული
ატვირთულია: 05/11/2015
მონაცემები 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 353
ენა: ქართული
ატვირთულია: 01/09/2015
მონაცემები 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 415
ენა: ქართული
ატვირთულია: 21/04/2015
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: