რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
18 მარტი, 2016
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ვეკა მოდებაძე ტელ.: 2282434 ელ.ფოსტა: veka.modebadze@eu-nato.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
XML
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 2785

კომუნიკაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა, 2016 წელი
რესურსები
კომუნიკაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
XML ჩამოტვირთულია 1618
ენა: ქართული
ატვირთულია: 18/03/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: