რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
26 იანვარი, 2016
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ვახტანგ მაკარიძე ტელ.: 2282471 ელ.ფოსტა: v.makaridze@eu-nato.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1154

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
ცხრილი
აღწერა:
ინფორმაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქუტრებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
რესურსები
ინფორმაცია 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
CSV ჩამოტვირთულია 540
ენა: ქართული
ატვირთულია: 26/01/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: