რეიტინგი
4
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:4/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
23 აპრილი, 2015
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
თამარ კვინიკაძე ტელ.: 0322200220 ელ.ფოსტა: tkvinikadze@emis.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1127

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

გამომქვეყნებელი:
სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
სტატისტიკა
აღწერა:
მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით
რესურსები
მონაცემები 2014-2015 სასწავლო წლისთვის
CSV ჩამოტვირთულია 584
ენა: ქართული
ატვირთულია: 23/04/2015
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: