რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
9 დეკემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
10 მაისი, 2018
პასუხისმგ. პირი:
დავით ლიტკინი ტელ.: N/A ელ.ფოსტა: dlitkini@archives.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 3498

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ეროვნული არქივი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)
რესურსები
2018 წლის I კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 415
ენა: ქართული
ატვირთულია: 10/05/2018
2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 385
ენა: ქართული
ატვირთულია: 26/01/2018
2017 წლის III კვარტალი
CSV ჩამოტვირთულია 435
ენა: ქართული
ატვირთულია: 31/10/2017
2017 წლის II კვარტალი
CSV ჩამოტვირთულია 442
ენა: ქართული
ატვირთულია: 08/09/2017
2017 წლის I კვარტალი
CSV ჩამოტვირთულია 452
ენა: ქართული
ატვირთულია: 24/04/2017
2016 წლის III კვარტალი
CSV ჩამოტვირთულია 525
ენა: ქართული
ატვირთულია: 24/10/2016
2016 წლის II კვარტალი
CSV ჩამოტვირთულია 255
ენა: ქართული
ატვირთულია: 19/08/2016
2016 წლის I კვარტალი
CSV ჩამოტვირთულია 554
ენა: ქართული
ატვირთულია: 05/05/2016
2015 წლის III კვარტალი
CSV ჩამოტვირთულია 586
ენა: ქართული
ატვირთულია: 03/11/2015
2015 წლის II კვარტალი
CSV ჩამოტვირთულია 625
ენა: ქართული
ატვირთულია: 16/09/2015
2014 წლის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 689
ენა: ქართული
ატვირთულია: 09/12/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: