შეცდომა მოხდა მოთხოვნის დამუშავებისას. შეცდომის დეტალური ანგარიში გაეგზავნა პორტალის თანხლების ჯგუფს. პრობლემა მოგვარდება მცირე პერიოდში.