რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
26 თებერვალი, 2015
განახლების თარიღი:
9 ივნისი, 2017
პასუხისმგ. პირი:
მერაბ შალიკაშვილი ტელ.: 2406266 ელ.ფოსტა: mshalikashvili@nbg.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
XML
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 5066

მიკროსაფინანსო ორგანიზიაციების რეესტრი

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ეროვნული ბანკი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ზედამხედველობა
აღწერა:
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ჩამონათვალი(რეგისტრაციის ნომერი;საფირმო სახელწოდება; სამართლებრივი ფორმა; სამართლებრივი აქტის ნომერი და თარიღი; მისოს ადგილსამყოფელი: რეგიონი, ქალაქი, მისამართი; დირექტორის სახელი და გვარი;
რესურსები
რეესტრი 2017 წლის 8 ივნისის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 864
ენა: ქართული
ატვირთულია: 09/06/2017
რეესტრი 2016 წლის 25 ივლისის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 435
ენა: ქართული
ატვირთულია: 25/07/2016
რეესტრი 2016 წლის 18 თებერვლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 933
ენა: ქართული
ატვირთულია: 19/02/2016
რეესტრი 2015 წლის 2 ნოემბრის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 852
ენა: ქართული
ატვირთულია: 03/11/2015
რეესტრი 2015 წლის 20 ივლისის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 660
ენა: ქართული
ატვირთულია: 22/07/2015
რეესტრი 2015 წლის 23 თებერვლის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 1286
ენა: ქართული
ატვირთულია: 26/02/2015
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: