ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებების ნუსხა

3704

8801

12

0

საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე

3712

1946

8

0

ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ტენდერები

3720

6954

10

0

რუსულ ენაზე თარგმნილი საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

3723

7751

12

0

კომერციული ბანკების რეესტრი

3771

3369

6

0

ინგლისურ ენაზე თარგმნილი საქართველოს ნორმატიული აქტების ნუსხა

3848

7056

12

0

საქართველოს მთავრობის განკარგულებების ნუსხა

3966

9927

12

0

დადგენილებების ნუსხა

4046

10174

12

0

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების ნუსხა

4068

9271

12

0

საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

4126

7620

12

0