თემები
 • (48)
 • (8)
 • (3)
 • (17)
 • (13)
 • (6)
 • (27)
 • (15)
 • (3)
 • (13)
 • (6)
 • (3)
 • (6)
 • (6)
 • (57)
 • (5)
უწყებები
ფორმატი

ღია მონაცემები (სულ 1127)

დალაგება:

საქართვველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკები

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
კულტურა განათლება და მეცნიერება
CSV

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკები (რაიონი/ქალაქი, ბიბლიოთეკის დასახელება, მისამართი, დირექტორი, ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა).

ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურ...
ტრანსპორტი კულტურა ეკონომიკა გარემოს დაცვა მმართველობა და პოლიტიკა ტურიზმი სოციალური დაცვა დასაქმება სოფლის მეურნეობა ფინანსები განათლება და მეცნიერება ჯანდაცვა
XML

ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

მონაცემებში მოცემულია ინფორმაცია სამინისტროს მიერ საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ქართველი სტუდენტების სწავლობის უზრუნველყოფა უცხო ქვეყნებში. აგრეთვე, ნაცვალგების პრინციპზე დაყრდნობით, უცხოელ სტუდენტებს შეუძლიათ ისწავლონ საქართველოში.

მონაცემებში მოცემულია "ჰორიზონტი 2020"-ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების ჩამონათვალი, ქართველი პარტნიორების მონაწილეობით (პროექტის დასახელება, პროექტის ტიპი; პროექტის კოორდინატორი; პროექტის კონსორციუმის რაოდენობა; პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაცია; პროექტის დაწყების თარიღი; პროექტის დასრულების თარიღი).

მონაცემებში მოცემულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები-საგანმანათლებლო რესურსცენტრები (რაიონი/ქალაქი, ქალაქის ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა, რესურცენტრის მისამართი)