თემები
 • (55)
 • (8)
 • (3)
 • (17)
 • (15)
 • (6)
 • (27)
 • (15)
 • (3)
 • (13)
 • (6)
 • (3)
 • (6)
 • (6)
 • (57)
 • (5)
უწყებები
ფორმატი

ღია მონაცემები (სულ 1209)

დალაგება:

საქართვველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკები

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
განათლება და მეცნიერება კულტურა
CSV

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკები (რაიონი/ქალაქი, ბიბლიოთეკის დასახელება, მისამართი, დირექტორი, ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა).

ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2016

სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლება და მეცნიერება
CSV

იმ აბიტურიენტთა შედეგები, რომლებმაც 2016 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად მოიპოვეს სწავლის გაგრძელების უფლება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2017

სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლება და მეცნიერება
CSV

საერთო სამაგისტრო გამოცდა - ტესტი C რეიტინგული სია

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2017

სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლება და მეცნიერება
CSV

საერთო სამაგისტრო გამოცდა - ტესტი B რეიტინგული სია

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2017

სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლება და მეცნიერება
CSV

საერთო სამაგისტრო გამოცდა - ტესტი A რეიტინგული სია