თემები
 • (48)
 • (8)
 • (3)
 • (17)
 • (13)
 • (6)
 • (27)
 • (15)
 • (3)
 • (13)
 • (6)
 • (3)
 • (6)
 • (6)
 • (57)
 • (5)
უწყებები
ფორმატი

ღია მონაცემები (სულ 1111)

დალაგება:

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კოორდინაციის მიმართულებით გაწეული საქმიანობა

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურ...
მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კოორდინაციის მიმართულებით გაწეული საქმიანობა წლების მიხედვით

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებების ნუსხა (მოქმედი), აქტების სახელწოდებების მითითებით.

რუსულ ენაზე თარგმნილი საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე განთავსებული რუსულ ენაზე თარგმნილი საკანონმდებლო აქტების ნუსხა, აქტების სახელწოდებების მითითებით.

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების ნუსხა, აქტების სახელწოდებების მითითებით.

ინგლისურ ენაზე თარგმნილი საქართველოს ნორმატიული აქტების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

ინგლისურ ენაზე თარგმნილი საქართველოს ნორმატიული აქტების ნუსხა, აქტების სახელწოდებების მითითებით.