რეიტინგი
4,3
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:4,3/5 სულ 6 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
15 სექტემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნინო მურველაშვილი ტელ.: n/a ელ.ფოსტა: n/a
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
XML
განახლების პერიოდი: 6 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 3336

პროდუქტები

გამომქვეყნებელი:
სსიპ იუსტიციის სახლი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ცხრილი მოიცავს სსიპ იუსტიციის სახლში არსებული პროდუქტების, მათი ვადებისა და საფასურების შესახებ ინფორმაციას
რესურსები
2014 წლის იანვარი - ივლისის პერიოდის ინფორმაცია
XML ჩამოტვირთულია 1321
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/09/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: