რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
29 სექტემბერი, 2016
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
რაფიელ ხაბურძანია ტელ.: 0322262300 ელ.ფოსტა: R.Khaburdzania@rs.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 583

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი

გამომქვეყნებელი:
შემოსავლების სამსახური
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი
აღწერა:
სასაქონლო ნიშნის დასახელება. უფლების მფლობელი ან მისი წარმომადგენელი. ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის შემცვლელი საქონელი (დასახელება და კოდი).
რესურსები
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი 2016 წლის პერიოდი
CSV ჩამოტვირთულია 588
ენა: ქართული
ატვირთულია: 29/09/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: