რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
17 თებერვალი, 2016
განახლების თარიღი:
12 დეკემბერი, 2017
პასუხისმგ. პირი:
გიორგი ამილახვარი ტელ.: 2484822 ელ.ფოსტა: gamilakhvari@spa.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1355

თეთრი სიის რეესტრი

გამომქვეყნებელი:
სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
თეთრი სიის რეესტრი
აღწერა:
სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრი - თეთრი სია. თეთრ სიაში მიმწოდებლის დარეგისტრირება ხდება 1 წლის ვადით.
რესურსები
თეთრი სიის რეესტრი 2016 წლის 7 დეკემბრიდან 2017 წლის 7 დეკემბრის ჩათვლით
CSV ჩამოტვირთულია 41
ენა: ქართული
ატვირთულია: 12/12/2017
თეთრი სიის რეესტრი 2016 წლის 7 დეკემბრიდან 2017 წლის 7 დეკემბრის ჩათვლით
XML ჩამოტვირთულია 23
ენა: ქართული
ატვირთულია: 12/12/2017
თეთრი სიის რეესტრი 2014 წლის 28 დეკემბრიდან 2017 წლის 30 მარტის ჩათვლით
CSV ჩამოტვირთულია 127
ენა: ქართული
ატვირთულია: 24/04/2017
თეთრი სიის რეესტრი 2014 წლის 28 დეკემბრიდან 2017 წლის 30 მარტის ჩათვლით
XML ჩამოტვირთულია 140
ენა: ქართული
ატვირთულია: 24/04/2017
თეთრი სიის რეესტრი 2016 წლის 4 იანვრიდან 2017 წლის 4 იანვრამდე
XML ჩამოტვირთულია 110
ენა: ქართული
ატვირთულია: 30/01/2017
თეთრი სიის რეესტრი 2016 წლის 4 იანვრიდან 2017 წლის 4 იანვრამდე
CSV ჩამოტვირთულია 155
ენა: ქართული
ატვირთულია: 30/01/2017
თეთრი სიის რეესტრი 2015 წლის 15 სექტემბრიდან 2016 წლის 23 აგბისტომდე
CSV ჩამოტვირთულია 203
ენა: ქართული
ატვირთულია: 01/09/2016
თეთრი სიის რეესტრი 2015 წლის 15 სექტემბრიდან 2016 წლის 23 აგბისტომდე
XML ჩამოტვირთულია 202
ენა: ქართული
ატვირთულია: 01/09/2016
თეთრი სიის რეესტრი 2015 წლის 20 მაისიდან 2016 წლის 20 მაისამდე
XML ჩამოტვირთულია 232
ენა: ქართული
ატვირთულია: 24/05/2016
თეთრი სიის რეესტრი 2015 წლის 20 მაისიდან 2016 წლის 20 მაისამდე
CSV ჩამოტვირთულია 207
ენა: ქართული
ატვირთულია: 24/05/2016
თეთრი სიის რეესტრი 2015 წლის 15 სექტემბრიდან 2016 წლის 1 თებერვლამდე
XML ჩამოტვირთულია 239
ენა: ქართული
ატვირთულია: 19/02/2016
თეთრი სიის რეესტრი 2015 წლის 15 სექტემბრიდან 2016 წლის 1 თებერვლამდე
CSV ჩამოტვირთულია 385
ენა: ქართული
ატვირთულია: 17/02/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: