რეიტინგი
3
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:3/5 სულ 2 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
15 მარტი, 2016
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ირაკლი გელოვანი ტელ.: 2303012 ელ.ფოსტა: igelovani@probation.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 1 წელი
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 826

პრობაციის ბიუროების მონაცემები

გამომქვეყნებელი:
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოების მისამართები, ხელმძღვანელობა და საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები
რესურსები
პრობაციის ბიუროების მონაცემები 2016 წელი
CSV ჩამოტვირთულია 294
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/03/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: