რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
3 აპრილი, 2015
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
გიორგი ბაგაშვილი ტელ.: 2200220 ელ.ფოსტა: bagashvili@rustaveli.org.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1047

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

გამომქვეყნებელი:
სსიპ-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის (საგრანტო ხელშეკრულება, პროექტის დასახელება, ბიუჯეტი ლარში, გრანტის მიმღები ორგანიზაცია, დაწყების თარიღი, დასრულების თარიღი)
რესურსები
მონაცემები 2015 წლის მარტის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 839
ენა: ქართული
ატვირთულია: 03/04/2015
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: