რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
9 დეკემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
4 მაისი, 2018
პასუხისმგ. პირი:
ელისო ხარაიშვილი ტელ.: N/A ელ.ფოსტა: ekharaishvili@archives.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 2683

განხორციელებული შესყიდვები

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ეროვნული არქივი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით.
რესურსები
2018 წლის I კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 146
ენა: ქართული
ატვირთულია: 04/05/2018
2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 213
ენა: ქართული
ატვირთულია: 31/01/2018
2017 წლის III კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 279
ენა: ქართული
ატვირთულია: 01/11/2017
2017 წლის II კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 277
ენა: ქართული
ატვირთულია: 08/09/2017
2017 წლის I კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 269
ენა: ქართული
ატვირთულია: 11/05/2017
2016 წლის II კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 332
ენა: ქართული
ატვირთულია: 04/08/2016
2016 წლის I კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 541
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/04/2016
2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 548
ენა: ქართული
ატვირთულია: 02/02/2016
2015 წლის III კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 519
ენა: ქართული
ატვირთულია: 03/11/2015
2015 წლის II კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 601
ენა: ქართული
ატვირთულია: 14/09/2015
2014 წლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 1282
ენა: ქართული
ატვირთულია: 09/12/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: