რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
9 დეკემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
1 ნოემბერი, 2017
პასუხისმგ. პირი:
ელისო ხარაიშვილი ტელ.: N/A ელ.ფოსტა: ekharaishvili@archives.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1769

განხორციელებული შესყიდვები

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ეროვნული არქივი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით.
რესურსები
2017 წლის III კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 6
ენა: ქართული
ატვირთულია: 01/11/2017
2017 წლის II კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 10
ენა: ქართული
ატვირთულია: 08/09/2017
2017 წლის I კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 44
ენა: ქართული
ატვირთულია: 11/05/2017
2016 წლის II კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 98
ენა: ქართული
ატვირთულია: 04/08/2016
2016 წლის I კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 250
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/04/2016
2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 231
ენა: ქართული
ატვირთულია: 02/02/2016
2015 წლის III კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 250
ენა: ქართული
ატვირთულია: 03/11/2015
2015 წლის II კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 270
ენა: ქართული
ატვირთულია: 14/09/2015
2014 წლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 892
ენა: ქართული
ატვირთულია: 09/12/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: