რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
9 დეკემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
1 ნოემბერი, 2017
პასუხისმგ. პირი:
ელისო ხარაიშვილი ტელ.: N/A ელ.ფოსტა: ekharaishvili@archives.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 3 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1888

განხორციელებული შესყიდვები

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ეროვნული არქივი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით.
რესურსები
2017 წლის III კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 27
ენა: ქართული
ატვირთულია: 01/11/2017
2017 წლის II კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 32
ენა: ქართული
ატვირთულია: 08/09/2017
2017 წლის I კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 66
ენა: ქართული
ატვირთულია: 11/05/2017
2016 წლის II კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 121
ენა: ქართული
ატვირთულია: 04/08/2016
2016 წლის I კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 276
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/04/2016
2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 253
ენა: ქართული
ატვირთულია: 02/02/2016
2015 წლის III კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 269
ენა: ქართული
ატვირთულია: 03/11/2015
2015 წლის II კვარტლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 299
ენა: ქართული
ატვირთულია: 14/09/2015
2014 წლის მონაცემები
CSV ჩამოტვირთულია 927
ენა: ქართული
ატვირთულია: 09/12/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: