რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
5 დეკემბერი, 2014
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
მარიანა კვიციანი ტელ.: N/A ელ.ფოსტა: N/A
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 1 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 991

ადგილობრივი თვითმმართველობების ბრძანებების ნუსხა

გამომქვეყნებელი:
სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ადგილობრივი თვითმმართველობების სამართლებრივი აქტები - ბრძანებების ნუსხა (აქტების სახელწოდებების მითითებით)
რესურსები
2014 წლის 1 სექტემბრამდე მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 618
ენა: ქართული
ატვირთულია: 05/12/2014
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: