ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

998

454

0

0

მონაცემები უწყებაში დასაქმებული პირების რაოდენობისა და გენდერული თანაფარდობის შესახებ

998

484

0

0

სემინარების ციკლი ინგლისურ ენაში 2015 წელი

998

810

1

0

მედიატორი ნოტარიუსები

998

2068

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

998

465

0

0

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება (საგნობრივი მიმართულებები)

998

998

1

0

მოსწავლეთა რაოდენობა კერძო სკოლებში

998

437

0

0

სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარება

998

849

1

0

დევნილი მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულებისა და წლების მიხედვით

998

418

0

0

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაზე

998

430

0

0