ღია მონაცემების ძიება

  • დაინერგა ღია მონაცემების ახალი პორტალი

ტოპ გამომქვეყნებლები

ნოტარიუსთა ცნობარი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

დასვენების დღეებში მომუშავე ნოტარიუსები

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

სასწავლო პროცესში ჩართული სტრუქტურული დანაყოფების შესახებ

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

პროგრამის "რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა“ თაობაზე

საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

კომპანიის კაპიტალში არსებული ნაგავსაყრელები

შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია

ცენტრალური აპარატის თანამშრომელთა გენდერული ბალანსის შესახებ

საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

სასწავლო პროცესის ანალიტიკური შეფასების შესახებ

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

ჩატარებული კონკურსების შესახებ

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყ...

განხორციელებული პროგრამების თაობაზე

საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

კომერციული ბანკების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

საქართველოს ეროვნული არქივი

განხორციელებული შესყიდვები

საქართველოს ეროვნული არქივი

ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ეროვნული ბანკის შესყიდვების გეგმა

საქართველოს ეროვნული ბანკი

შესყიდვების ხელშეკრულებების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ტენდერები

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

საქართველოს ეროვნული არქივი